۱۳۹۲ اسفند ۱۵, پنجشنبه

۸ مارچ، روز همبستگی زنان گرامی میداریم!
فرا رسیدن هشت مارچ، روز جهانی زن را به تمام زنان و مردان آزادیخواه و زحمتکش تبریک میگوییم.
هشتم مارچ امسال را در فضائی باید تجلیل نمود که فقر  و فلاکت و بیکاری دمار از روزگار کارگران و زحمتکشان افغانستانی در آورده است.
هشتم مارچ امسال را در فضائی باید تجلیل نمود که تبلیغات انتخاباتی دور سوم ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی رژیم دست نشانده با بوق و کرنا شروع شده و تمایزات طبقاتی را بیشتر از گذشته به تصویر میکشاند و جنگ تقسیم قدرت و تعیین وطن فروش اصلی را به نمایش میگذارد.
هشتم مارچ امسال در فضائی تجلیل میگردد که ریاست امور زنان رژیم با پشتیبانی مالی سفارت امریکا و انجوهای وابسته به آن، نمایشگاه سه روزه ای را در باغ زنانه ولایت هرات تدویر نموده تا شعار دروغین دفاع از حقوق زنان را به نمایش گذارده و اذهان عموم را بر حول همین محور جمع نمایند. هم اکنون مسئله زنان توسط اشغالگران و رژیم دست نشانده به مثابه گروگانی برای توجیه اشغالگری امپریالیستی و خیانت ملی به کار گرفته می شود. آنها وزارت امور زنان را ایجاد کردند، برای زنان در پارلمان پوشالی نمایندگی نسبی دادند، زنان معینی را به وزارت و ولایت و ریاست رساندند، برای یکتعداد از زنان و دختران تحصیل یافته در موسسات وابسته دولتی و غیر دولتی زمینه اخذ معاشات دالری را مهیا ساختند و ... تا نشان دهند که آزادی زنان در نبود استقلال کشوری و آزادی ملی بدست می آید.
اما این افسانه دروغین و این فریبکاری عظیم باید افشاء و رسوا گردد. پا مال شدن استقلال و آزادی ملی کشور و مردمان کشور یعنی پامال شدن هویت کشوری و ملی مستقل تمامی زنان و مردان زحمتکش این دیار. در چنین شرایطی آیا زنان افغانستانی، و همچنان مردان کشور، می توانند حقوق و آزادی هایی داشته باشند؟ بلی، می توانند داشته باشند، اما نه حقوق و آزادی های حقیقی، درست همانگونه که بردگان می توانند " حقوق و آزادی " هایی داشته باشند. البته برای بردگانی که به بردگی تن داده باشند، این " حقوق و آزادی ها " نه تنها کافی خواهند بود، بلکه مستلزم دعا برای سلامتی قدرت اربابان نیز می باشند. اما برای زنان و مردانی که تن به بردگی نمی دهند، "حقوق و آزادی" های مذکور، که به مثابه پرده فریبی برای پوشاندن اسارت و بردگی بکار گرفته می شوند، نه تنها نمی توانند باعث اغفال گردند، بلکه باعث تشدید مبارزات آنها بخاطر سرنگونی اسارت در تمامی ابعاد آن نیز می شوند.     
"هسته کارگری مبارز افغانستان" تشدید مبارزات زنان و مردان زحمتکش را در قبال وطن فروشان و خاینان ملی در هشتم مارچ امسال خواهان است . 
فرخنده باد هشت مارچ روز جهانی زن!
"هسته کارگری مبارز افغانستان "

                                                 ۸ مارچ ۲۰۱۴       

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر