۱۳۹۲ اسفند ۲۷, سه‌شنبه

اطلاعیه برگزاری هشت مارچ

هشت مارچ، روز جهانی زن، امسال نیز مانند سالهای قبل در شهر .... توسط اعضای دسته مارچ زنان افغانستان تجلیل گردید.در این محفل بیشتر از 100 نفر زنان و دختران جوان شرکت نموده بودند. شرکت کنندگان در محفل شامل دختران تحصیلکرده یا در حال تحصیل و همچنان زنان خانه دار بود.
محفل ساعت 2 بعد از ظهر روز هشت مارچ شروع و ساعت چهارونیم خاتمه یافت. محفل شامل مقالات، اشعار، سخنرانی، یک پارچه سرود و قطعنامه  بود که توسط اعضا و هواداران دسته هشت مارچ زنان افغانستان اجرا گردید. محفل عمدتاً روی همبستگی زنان تاکید ویژه ورزید و از زنان شرکت کننده در محفل و سایر زنان کشور خواست تا در انتخابات نمایشی رژیم شرکت نورزند.
مجموع مقالات، اشعار، سخنرانی، سرود و قطعنامۀ محفل در "شمارۀ ویژۀ نبرد زن" به مناسبت 8 مارچ، روز جهانی زن، گنجانده شده و در آیندۀ نزدیک به نشر خواهد رسید.

"دستۀ هشت مارچ زنان افغانستان"

9 مارچ 2014


******************************

انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی رژِیم پوشالی را تحریم نمائید!

در اوضاع و احوالی که تمامیت ارضی، استقلال، حقوق و آزادی های مردمان افغانستان از طرف امپریالست های اشغالگر به رهبری امپریالیزم امریکا پایمال گردیده، دور سوم انتخابات نمایشی ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی رژیم پوشالی شروع گردیده است.
این انتخابات، چه انتخابات ریاست جمهوری باشد و چه شورای ولایتی، بازی سیاسی ای است که اشغالگران امپریالست براه انداخته اند و به پیش می برند. در این بازی سیاسی اشغالگران می خواهند طوری وانمود سازند که افغانستان یک کشور" مستقل" است و سرنوشت انتخابات در دست مردمان آن می باشد. اما حقیقت چیز دیگری است. آنچه که امروزواقعیت دارد حالت مستعمراتی و تحت اشغال کشور است. در انتخابات کنونی، مانند انتخابات گذشته، نقش تعیین کننده برای انتخاب رئیس جمهور دست نشاندۀ رژیم را اشغالگران امریکایی دارند.
اشغالگران امریکائی بفکر به کرسی نشاندن دست نشانده ای است که منافعش را بطور احسن تامین نماید. هر یک از کاندیدان ریاست جمهوری که بر کرسی دست نشاندگی تکیه زند، پیمان امنیتی با اشغالگران امریکایی را امضا خواهد نمود. این خیانت ملی، اسارت مردمان کشور را بصورت دراز مدت در بر خواهد داشت. امضا نمودن پیمان امنیتی از طرف رئیس جمهورجدید رژِیم به این معنی است که یکتعداد از پایگاه های استراتیژیک نظامی امریکائی از سال 2014 الی 2024 در افغانستان مستقر باقی می ماند. برعلاوه این امکان وجود دارد که پیمان مذکور تا سال 2034 تمدید گردد. در چنین حالتی حاکمان اصلی افغانستان کماکان اشغالگران امپریالیست خواهند بود و افغانستان به همان حالت مستعمره نیمه فئودالی باقی خواهد ماند.
"دسته هشت مارچ زنان افغانستان"با قرارداد امنیتی با اشغالگران امپریالیست و ادامه حضور شان کاملاً مخالف است وباور کامل دارد که امضا قرار داد امنیتی با امپریالیست های امریکایی جز خیانت ملی و میهن فروشی چیز دیگری نیست. از آنجایی که مردم زحمتکش افغانستان اعم از زنان و مردان بخوبی میهن فروشان را شناخته اند، باز هم مانند انتخابات گذشته به پای صندوق های رای نخواهند رفت.
ادامۀ حضور دراز مدت پایگاه های استراتیژیک نظامی اشغالگران امریکایی، جنگ تحمیلی برمردمان کشور را طولانی تر خواهد نمود. بناءً مقاومت همه جانبه نیز بشکل دراز مدت آن ادامه خواهد یافت. فقط با مقاومت ملی مردمی و انقلابی است که می توان اشغالگران را از کشور بیرون راند و رژیم دست نشانده را سرنگون ساخت وانقلاب دموکراتیک نوین را به پیروزی رساند.
"دسته هشت مارچ زنان افغانستان" قویاً باور دارد که با حضور دراز مدت پایگاه های استراتیژیک نظامی اشغالگران وضعیت زنان بهبود حاصل نخواهد کرد، بلکه بدترخواهد گردید. فقر، بیکاری، ستم، و تجاوزات جنسی بر زنان، باز هم تحمیل خواهد گردید. شعار "آزادی زنان " از طرف نوکران گوش بفرمان اشغالگران به مثابۀ پردۀ فریبی برای پوشاندن اسارت و بردگی و اشغال افغانستان است.
"دسته هشت مارچ زنان افغانستان" از تمامی زنان و مردان ستمدیده افغانستان می خواهد که انتخابات دروغین ریاست جمهوری و شورای ولایتی رژیم پوشالی را تحریم نموده و به پای صندوق های رای نروند و هر چه قاطعانه تر آن را تحریم نمایند.

مرگ بر اشغالگران و رژیم دست نشانده!
به پیش در راه مقاومت ملی مردمی وانقلابی!
دسته هشت مارچ زنان افغانستان
27 حوت 1392 ( 18 مارچ 2014)

          

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر