۱۳۹۶ فروردین ۱۲, شنبه

شماره 30 نبرد زن منتشر شد

word ــــــ pdf

*********************

شماره 29 نبرد زن منتشر شد

WORD ــــــ PDF

عناوین مندرج شماره ۲۹ نبرد زن  ( ۵حوت ۱۳۹۵ خورشیدی)
شکل نوین استثمار زنان
گلبدین حکمتیار و حزب مفلوکش به جرگۀ خاینین ملی پیوست
مکثی بر سخنان ملالی جویا
سخنی چند دربارۀ نهادهای مدنی و انجوها
تصویب قانون ضد زن یک مضحکۀ ای بیش نیست
زن فرودست ترین دنیاست ( شعری از جان لنون)
نیمۀ دیگر
زن اولین موجود بشری است که مزۀ اسیر بودن را چشید
ه است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر