۱۳۹۴ آبان ۹, شنبه

گزارش شماره 5

گزارش مختصر محفل تجلیل از پنجاهمین سال بنیادگذاری جنبش دموکراتیک نوین در ولایت ....


پنجاهمین سالیاد بنیادگذاری جریان دموکراتیک نوین افغانستان در ولایت ... تجلیل گردید. نظر به شرایط و اوضاع ولایت ... این محفل به صورت یک محفل کوچک و معدود در نظر گرفته شده بود. اما متاسفانه در عمل تعداد شرکت کنندگان در محفل حتی نسبت به تعداد در نظر گرفته شده نیز کمتر شده و مجموعاً 13 نفر گردید، زیرا تعدادی از افراد دعوت شده به محفل به علت مسدود بودن راه نتوانستند در محفل شرکت کنند.
محفل ساعت 9  قبل از ظهر روز جمعه دهم میزان شروع گردید. گردانندۀ محفل سخنران اصلی بود و سخنرانی اش را در اساس بر محور اعلامیۀ کمیتۀ برگزاری پنجاهمین سالگرد بنیادگذاری جریان دموکراتیک نوین افغانستان پیش برد. این سخنرانی چند ساعته در واقع بحث تفصیلی روی مندرجات اعلامیۀ کمیتۀ برگزاری بود. در جریان سخنرانی بعضی از دوستان دیگرِ شرکت کننده در محفل نیز اظهار نظرهای مختصری داشتند و به ویژه نسبت به کل کارزار تجلیل از پنجاهمین سالگرد بنیادگذاری جنبش دموکراتیک نوین افغانستان، منجمله در ولایت خودشان، ابراز خرسندی و خوشوقتی نمودند.
محفل مجموعاً مدت سه ساعت دوام نمود و به ساعت 12 چاشت خاتمه یافت. اما بحث های متقابل میان شرکت کنندگان محفل که همه خواهان ادامه و گسترش فعالیت های مبارزاتی در آینده بودند تا ساعت 5 بعد از ظهر ادامه یافت. در پایان این بحث های متقابل فیصله به عمل آمد که دو کمیته، یکی در مرکز ولایت و دیگری در یکی از ولسوالی های ولایت، تشکیل گردد تا برای فعالیت های بعدی آمادگی گرفته شود.
همۀ شرکت کنندگان در محفل و جلسۀ بحثی متقابلِ بعد از آن، نسبت به کار انجام یافته خیلی خوشبین بودند و امیدوار بودند که فعالیت های شان در آینده به طرف استحکام و گسترش بیشتر پیش خواهد رفت و آن ها خواهند توانست در آینده محافل بهتر و وسیع تر داشته با
شند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر