۱۳۹۴ آبان ۱۶, شنبه

گزارشات تجلیل از پنجاهمین ساگرد بنیادگذاری جریان دموکراتیک نوین افغانستان توسط کمیته برگزاری پنجاهمین سالگرد بنیاد گذاری جریان دموکراتیک نوین افغانستان در مناطق مختلف

گزارش اول     word       PDF

گزارش دوم     word       PDF

گزارش سوم    word       PDF

گزارش چهارم  word       PDF

گزارش پنجم    word           PDF

نسخه کامل گزارشات محافل بنیاد گذاری جریان دموکراتیک نوین افغانستان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر