۱۳۹۴ اسفند ۲۷, پنجشنبه

گزارش شماره اول
گزارش تجلیل از روز جهانی زن در شهر ....
دستۀ هشت مارچ زنان، روز جهانی زن را به تاریخ 6 مارچ در یکی از تالارهای حومۀ شهر....تجلیل نمود. محفل تجلیلیه ساعت 4 بعد از ظهر شروع شد و تا ساعت 7 شام دوام نمود. تقریباً 250 نفر در محفل شرکت نموده بودند که 95% آن ها را زنان و دختران تشکیل می دادند.
گردانندگی محفل را دوتن از دختران جوان برعهده داشتند. آن ها در ابتدای محفل پس از خوشامد گویی به تمامی شرکت کنندگان محفل، روز جهانی زن را به آن ها و تمامی زنان ستمدیدۀ جهان تبریک گفتند و اعلامیۀ دستۀ هشت مارچ زنان به مناسبت فرارسیدن روز جهانی زن را قرائت کردند. یک زن و یک دختر جوان مقالاتی به زبان دری قرائت کردند. یک دختر نوجوان و یک پسر نوجوان اشعاری به لهجۀ هزارگی دکلمه کردند. دو دختر جوان اشعاری به زبان دری دکلمه کردند. دو دختر جوان مقالاتی به زبان اردو قرائت کردند و همچنان اشعاری به زبان اردو دکلمه نمودند. یک زن میان سال سخنرانی ای به زبان دری ایراد نمود. پس از آن یکی از گردانندگان محفل، سخنرانی اختتامیه ای به زبان دری ایراد نمود. در پایان محفل یکی از هنرمندان محل، به سرودن دو ترانه در وصف مادر و یک ترانۀ میهنی به زبان دری پرداخت.
جو مبارزاتی حاکم بر محفل، جو مبارزاتی علیه اشغالگران امپریالیست و رژیم دست نشانده به عنوان دشمن عمده بود. در اعلامیۀ دستۀ هشت مارچ زنان، که در ابتدای محفل قرائت گردید، رابطه و پیوند میان وظیفۀ عمدۀ مبارزاتی علیه اشغالگران و رژیم و شوونیزم مردسالار تشریح گردید. همچنان در سخنرانی های ایراد شده، مقالات قرائت شده و اشعار دکلمه شده در مجموع روی این دو وظیفۀ مبارزاتی مرتبط باهم تأکید صورت گرفت. در یکی از سخنرانی ها بصورت مختصر روی چگونگی شکلگیری دستۀ هشت مارچ زنان در هشتم مارچ 1998 (1376) در مبارزه علیه زن ستیزی طالبان و سیاست ستمگرانۀ شدید آن ها علیه ملیت های تحت ستم روشنی انداخته شد و سپس روی سیر تکامل مبارزاتی دسته پس از اشغال افغانستان توسط اشغالگران امریکایی و متحدین آن ها و شکل گیری حاکمیت پوشالی رژیم دست نشانده مکث گردید. در ختم محفل چندین تن از زنان شرکت کننده در محفل ضمن اظهار خرسندی از فعالیت مجدد دستۀ هشت مارچ زنان در شهر ... برای همکاری با دسته اظهار آمادگی نمودند.
واحد "دستۀ هشت مارچ زنان" در شهر ....

8 مارچ 2016 (18 حوت 1394)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر