۱۳۹۴ اسفند ۲۳, یکشنبه


گزارش شماره چهارم
گزارش تجلیل از روز جهانی زن در ولایت ....
"دستۀ هشت مارچ زنان افغانستان"، روز جهانی زن را به تاریخ جمعه 11  مارچ در ولایت ... و در یک هوای کاملا بارانی تجلیل نمود. محفل ساعت ۳  بعد از ظهر در حالیکه باران به شدت می بارید شروع شد و تا ساعت ۵ عصر دوام نمود.
تعدادی از زنان و دختران و جوانان در محفل شرکت نموده بودند که نصف اشتراک کنندگان را زنان و دختران تشکیل می دادند.
محفل توسط یک تن از منصوبین "دسته هشت مارچ" آغاز گردید و پس از خوش آمد گوئی به حاضرین در محفل، روز جهانی زن را به زنان ستمدیده جهان خصوصا به زنان افغانستان تبریک گفت و سپس از خانم (ح) تقاضا نمود تا بیانیه "دسته هشت مارچ زنان افغانستان" به مناسبت هشتم مارچ 2016 را به سمع حاضرین برساند.
خانم (ح) بیانیه دسته هشت مارچ زنان را بخوانش گرفت که مواضع "دسته هشت مارچ زنان افغانستان" در آن به خوبی انعکاس یافته بود. درین بیانیه به خوبی تذکر رفته است که تضاد فعلی خلق ستمدیده کشور و مردمان کشور علیه اشغالگران سفاک و خون آشام و رژیم دست نشانده کنونی شان و همچنان اشغالگران مرتجع داعشی، تضاد عمده کنونی را تشکیل میدهد.
خانم (ح) با قرائت بیانیه بخوبی خاطر نشان نمود که در افغانستان کنونی که یک کشور مستعمره – نیمه فئودال است، مبارزه زنان علیه شوونیزم مردسالارانه حاکم باید در تابعیت از تضاد عمده به پیش برده شود.
درین محفل رفیق جاوید شعری را دکلمه نمود که با تشویق حاضرین همراه شد؛ اطلاعیه " دسته هشت مارچ زنان" نیز توسط یک تن از دختران منصوب به دسته به سمع حاضرین رسید.   
محفل با قرائت قطعنامه " دسته هشت مارچ زنان افغانستان" توسط یک تن از دختران منصوب به دسته، با روحیه خوب و عالی و با تعهد راسخ تر میان زنان و مردان اشتراک کننده به کار خود پایان داد.
واحد "دستۀ هشت مارچ زنان افغانستان" در ولایت ....

11 مارچ 2016 ( 21 حوت 1394) 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر