۱۳۹۲ دی ۱۵, یکشنبهگزارشات مختصری از محافل بزرگداشت
رفقای به خون خفتۀ ما و در پیشاپیش آنها رفیق اکرم یاری

7 قوس روز جانباختن رفیق اکرم یاری به عنوان روز یادبود از تمامی جانباختگان جنبش انقلابی کشور بصورت همآهنگ و طی چهار محفل در نقاط مختلف کشور برگذار گردید .اینک، "کمیتۀ برگذاری 7 قوس" به عنوان کمیتۀ همآهنگ کنندۀ محافل یادبود، افتخار دارد که گزارشات مفصل محافل متذکره را تقدیم می نماید 
گـزارش اول:
روز جمعه، 8 قوس 1392، محفل یاد بود رفقای جانباختۀ جنبش دموکراتیک نوین افغانستان، با حضور تقریبا صد نفر در .... در حالی تدویر یافت که در و دیوار مـحـل برگـزاری محـفل با فوتوهای جانباختـگان و شـعارهای انقلابی مزین گردیده بود.
قبل از آغاز محفل، دو تصویر بزرگ رنگۀ به قاب گرفته شده با طول و عرض یک و نیم متر در یک متر از رفقای زنده یاد اکرم یاری و زنده یاد عبدالاله رستاخیز، به قسمت ورودی محل برگزاری محفل، توسط چهار تن از جوانان حمل گردید و سپس هنگام شروع محفل با ادب و احترام انتقال داده شد و پیش روی لوژ قرار گرفت.
در ابتدای محفل، دو کلیپ تیتراژ صوت و تصویر از رفقای جانباخته، توسط پروجکتور به نمایش گذاشته شد. در کلیپ اول، تصاویر رفقای جانباخته که در پیشاپیش آنها رفیق زنده یاد اکرم یاری  بود به نمایش در آمد و سپس لیست تقریباً 300 نفری جانباختگان جنبش چپ افغانستان، که شمع زندگی شان توسط کودتاچیان هفت ثوری به نام "مائوئیست" یا "شعله یی" خاموش گردیده بود، در معرض دید حاضرین در محفل قرار گرفت.
پس از ختم نمایش کلیپ های تصویری، انانسری برنامه توسط یک تن از زنان فعال منطقه به پیش رفت. انانسر پس از عرض ادب و خوش آمد گوئی به حاضرین در تالار، هدف برگذاری محفل را اعلام نموده و از حاضرین در تالار خواست تا به احترام خون رفقای به خاک افتادۀ شامل در لیست و سایر جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین کشور ایستاد شده و یک دقیقه سکوت اختیار کنند. حاضرین همه بپا خاستند و با ادای احترام به جانباختگان یک دقیقه سکوت کردند.
سپس سخنرانی ها در محفل شروع شد. مجموعا چهار نفر در محفل سخنرانی  کردند. متن این سخنرانی ها بعدا منتشر خواهد شد. در آخر برنامه، قطعنامۀ محفل به خوانش گرفته شد و متن آن در میان حاضرین در محفل توزیع گردید.
در پایان محفل اعلام گردید که بعد ازین همه ساله، محفل یادبود از جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین افغانستان، در روز هفتم قوس که روز جانباختن رفیق زنده یاد استاد اکرم یاری است، برگذار می  گردد.
محفل با پخش آهنگ انقلابی در ساعت 4 و نیم عصر به کار خود پایان داد.
گزارش دوم:
محفل یادبود رفقای جانباخته به تاریخ 8 قوس در ... برگذار گردید. در محفل ده ها تن از زنان و مردان مرتبط به جنبش انقلابی افغانستان شرکت کرده بودند.
ستیژ محفل و اطراف آن با تصاویر رفیق زنده یاد اکرم یاری و سایر رفقای جانباخته مزین شده بود.
در ابتدای محفل دو کلیپ تصویری توسط پروجکتور به نمایش گذاشته شد. یکی از کلیپ ها شامل لیست تقریباً سه صد نفری جانباختگان جنبش انقلابی کشور بود و کلیپ دیگر شامل تصاویر تعدادی از رفقای جانباخته.
سپس سه تن از رفقا سخنرانی کردند و دو شعر دکلمه شد. در ختم محفل قطعنامۀ " کمیتۀ برگذاری 7 قوس" قرائت گردید. برگذاری محفل مجموعاً دو و نیم ساعت را در بر گرفت.  
گزارش سوم:
محفل یادبود از جانباختگان جنبش به روز جمعه 8 قوس در ... برگذار گردید. در محفل ده ها تن از منسوبین جنبش شرکت کرده بودند. استیج محفل با تصاویر رفیق زنده یاد اکرم یاری و تصاویر تعداد دیگری از رفقای جانباخته تزئین گردیده بود.
محفل ساعت 10 صبح شروع شد و ساعت 12 ظهر به پایان رسید. در ابتدای محفل لیست و تصاویر جانباختگان توسط پروجکتور به نمایش گذاشته شد که تمامی حضار را شدیداً متاثر ساخت.
سپس گردانندۀ محفل از حاضرین خواست تا برای دو دقیقه به خاطر یادبود از جانباختگان سکوت اختیار نمایند. بعداً بیوگرافی رفیق زنده یاد اکرم یاری توسط یکی از رفقا قرائت گردید. دو نفر از رفقا سخنرانی های کوتاه نمودند. قطعنامۀ محفل توسط رفیق دیگری به خوانش گرفته شد.
با وجودی که محفل از نظر تعداد وسیع نبود، ولی تاثیر گزاری آن بالای جوانان حاضر در محفل خیلی مثبت بود.
رفیقی که برنامه را گردانندگی می کرد، در یک قسمت محفل وقتی از رفقای جانباخته یادآوری کرد چشمانش پر اشک شد و بی اراده به گریه افتاد. گریه رفیق همۀ رفقای حاضر در محفل را به گریه انداخت.
 گزارش چهارم:
محفل یادبود از جانباختگان جنبش انقلابی در سال های 57 و 58 و در پیشاپیش همه رفیق زنده یاد اکرم یاری در زادگاهش برگزار شد. در این محفل ده ها تن از منسوبین جنبش انقلابی کشور شرکت نموده بودند.
در این محفل یکی از رفقا به سخنرانی پرداخت. او در ابتدا روی این مسئله صحبت کرد که لیست جانباختگان سال های 57 و 58 که توسط عمال و مزدوران سوسیال امپریالیزم شوروی شهید شده بودند، چندی قبل توسط سفارت هالند در کابل منتشر شد. رژیم و اشغالگران از این قضیه بهره برداری سیاسی و ابزاری نمودند و اشک تمساح ریختند. آنها مذبوحانه تلاش نمودند تا با تقبیح رژیم خلق و پرچم و سوسیال امپریالیست های شوروی جنایت و تجاوزگری و برده گی و خیانت ملی شان را پنهان نمایند و از احساسات خانوادگی جانباختگان استفاده نموده و از آن در خدمت به مقاصد شوم شان کار بگیرند.
رفیق توضیح داد که چرا ما در این پروسه شرکت نکردیم، پروسه ای که بصورت دقیق و آگاهانه توسط امپریالیست های اشغالگر و مزدوران شان طراحی شده و مورد سوء استفاده قرار گرفت. رفیق توضیح داد که ما ضمن یاددهانی از جانباختگان بخصوص اولین خط گزار جنبش مائوئیستی کشور رفیق اکرم یاری، باید تحریفات شخصیتی رفقا را که توسط رژیم و منسوبین رژیم انجام یافته بود بصورت همه جانبه افشا نماییم و چهرۀ حقیقی جانباختگان عزیز مان را بصورت دقیق معرفی نماییم. در واقع به همین دلیل بود که برای برگذاری روز 7 قوس یعنی روز جانباختن رفیق زنـده یـاد اکـرم یـاری، به عـنوان روز یـادبـود از تمامی جـانـبـاخـتـگـان جنبش انقـلابـی کشـور، یک فراخوان عمومی داده شد تا رفقا در مناطق مختلف این روز را برگذار نمایند.
بعداً صحبت کوتاهی در مورد زندگی رفیق اکرم یاری به عمل آمده و روی نقش تاریخی این رفیق به عنوان خط گزار سازمان جوانان مترقی تاکید به عمل آمد. در آخر صحبت ها به پرسش های رفقا و مهمانان جواب گفته شد. در ختم محفل قطعنامه برگذاری 7 قوس خوانده شد.
محفل ساعت 2 بعد از ظهر پنجشنبه 7 قوس آغاز شد و ساعت چهارونیم عصر اختتام یافت.
"کمیتۀ برگذاری 7 قوس"


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر